Red Yeast Rice

(10)

Red Yeast Rice

Το Red Yeast Rice είναι ένα φυσικό προϊόν που χρησιμοποιείται για αιώνες, από το παραδοσιακό βοτανολογικό σύστημα σε χώρες της Ασίας. Παράγεται από τη ζύμωση της μαγιάς κόκκινου ρυζιού (Monascus purpureus) σε λευκό ρύζι, και λαμβάνεται ως φάρμακο για την καρδιά.
Πρόσφατες, γενικά αποδεκτές, μελέτες επιβεβαιώνουν τη χρήση αυτή, αφού έδειξαν ότι μειώνει σημαντικά τη χοληστερίνη και, επίσης, τα τριγλυκερίδια.

Συστατικά


Περιέχει αρκετές ενώσεις γνωστές ως monacolins, ουσίες που είναι γνωστό ότι αναστέλλουν τη σύνθεση της χοληστερόλης. Μία από αυτές, η «monacolin K», είναι ένας ισχυρός αναστολέας της HMG-CoA ρεδουκτάσης και είναι επίσης γνωστή ως μεβινολίνη ή λοβαστατίνη . Η HMG-CoA ρεδουκτάση είναι μία πολυτοπική, διαμεμβρανική πρωτεΐνη που καταλύει ένα βασικό βήμα στο δρόμο του μεβαλονικού οξέως και η οποία εμπλέκεται στη σύνθεση των στερολών, των ισοπρενοειδών και άλλων λιπιδίων. Στους ανθρώπους, η HMG-CoA ρεδουκτάση λειτουργεί ως ρυθμιστής του ποσοστού σύνθεσης της χοληστερόλης. 

Οφέλη

  • Μειώνει τη "κακή" χοληστερόλη (LDL χοληστερόλη) 
  • Μειώνει τα τριγλυκερίδια 
  • Βελτιώνει την αναλογίας HDL προς LDL χοληστερόλη 
  • Έχει καρδιοπροστατευτική ιδιότητα χάρη στη προστασία της LDL χοληστερόλης από την οξείδωση. 
  • Προστατεύει από αθηρωμάτωση και καρδιαγγεικά προβλήματα. 
  • Ωφελεί σε καταστάσεις ακμής.